CHI BỘ QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM TRIỂN KHAI SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ VỀ NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thứ 6, 30/09/2022 - 19:42 GMT+7 Lượt xem: 4205

Thực hiện Công văn số 288-CV-BTG ngày 10/6/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về việc triển khai sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công văn số 725- CV/BTG-DVĐU ngày 11/07/2022 của Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 29 tháng 9 năm 2022, Chi bộ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III/2022 với nội dung “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội thảo khoa học quốc gia.

Buổi sinh hoạt nhằm làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của đạo đức cách mạng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng xã hội mới ở nước ta; vai trò của việc chống chủ nghĩa cá nhân nhằm nâng cao đạo đức cách mạng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Đồng thời, quán triệt thực hiện nghiêm các nhóm giải pháp mà đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã chỉ rõ trong Bài phát biểu. Cụ thể:

Một là, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng nâng cao phẩm chất chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Hai là, cụ thể hóa tiêu chuẩn đối với cán bộ, đảng viên theo vị trí việc làm.

Ba là, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

Bốn là, phát huy tính tích cực, tự học, tự rèn nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Năm là, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, quan tâm thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên yên tâm phấn đấu, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng.

Sáu là, tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng kết hợp với phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Với nhiều ý kiến trao đổi trên tinh thần xây dựng, buổi sinh hoạt chuyên đề đã thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh về quang cảnh của buổi sinh hoạt:

Tags: Trống
Hỏi đáp
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

ihFbMC
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

0

Lượt truy cập

4837359
Liên kết trang