Hiển thị:
Tin tức văn phòng GEF Việt Nam (27 bài viết)

ĐOÀN CÔNG TÁC KỸ THUẬT CỦA QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỐI TÁC TẠI VIỆT NAM (GEF-7 VIETNAM NATIONAL DISCUSSION) Thứ 5, 10/10/2019 - 00:51 GMT+7 Xem tiếp >>

VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Thứ 2, 27/02/2017 - 00:54 GMT+7 Xem tiếp >>

BỘ TRƯỞNG TRẦN HỒNG HÀ TIẾP BÀ NAOKO ISHII, CHỦ TỊCH QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU Thứ 2, 27/02/2017 - 00:53 GMT+7 Xem tiếp >>

HỌP BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN TRIỂN KHAI SÁNG KIẾN KCN SINH THÁI HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH KCN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM Thứ 7, 14/01/2017 - 00:55 GMT+7 Xem tiếp >>

HỘI THẢO ĐÀO TẠO LƯỢNG GIÁ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI Thứ 2, 14/11/2016 - 00:57 GMT+7 Xem tiếp >>

CUỘC HỌP CỬ TRI NHÓM NƯỚC ĐÔNG-ĐÔNG NAM Á QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU (GEF) 2016 Thứ 3, 11/10/2016 - 00:58 GMT+7 Xem tiếp >>

ĐÓNG GÓP CỦA GEF ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM Thứ 2, 10/10/2016 - 00:59 GMT+7 Xem tiếp >>

HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC TÒA NHÀ THƯƠNG MẠI VÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG Ở VIỆT NAM” Thứ 6, 02/09/2016 - 01:00 GMT+7 Xem tiếp >>

NHÂN RỘNG SÁNG KIẾN XANH CẢI THIỆN SINH KẾ CHO NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG Thứ 5, 01/09/2016 - 01:02 GMT+7 Xem tiếp >>

Trang:
Tiếp Cuối
Thư viện
Hỏi đáp
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

qFYh0M
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

0

Lượt truy cập

5349493
Liên kết trang