Các hoạt động khác
​Các hoạt động khác
  • Sử dụng vốn nhàn rỗi không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và có sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân cung cấp vốn để mua trái phiếu chính phủ;
  • Tham gia điều phối, quản lý tài chính các chương trình, dự án bảo vệ môi trường trọng điểm theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và quyết định của cấp có thẩm quyền;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

T51ITl
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

0

Lượt truy cập

5349495
Liên kết trang