Văn bản QPPL và Báo cáo
Danh mục tài liệu:
Tên/Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Trích yếu
Công bố thu nhập Ban điều hành năm 2020 03/06/2021 Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

10/QĐ-HĐQL 11/07/2019 Hội đồng quản lý Về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2019

Tải tệp tin

03/QĐ-HĐQL 11/07/2019 Hội đồng quản lý Về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2019

Tải tệp tin

Công bố thu nhập Ban điều hành năm 2018 06/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải tệp tin

Công bố thu nhập Ban điều hành năm 2017 06/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải tệp tin

Công bố thu nhập Ban điều hành năm 2016 06/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải tệp tin

Công bố thu nhập Ban điều hành năm 2015 06/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải tệp tin

Báo cáo hoạt động năm 2014 06/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải tệp tin

Công bố thu nhập Ban điều hành năm 2014 06/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải tệp tin

11/QĐ-HĐQL 28/12/2018 Hội đồng quản lý Ban hành lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn cho vay ưu đãi của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

2168 / QD-BTNMT 05/07/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

03/QĐ-HĐQL 23/04/2018 Hội đồng quản lý Về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2008

Tải tệp tin

01/QĐ-HĐQL 02/04/2018 Hội đồng quản lý Về việc áp dụng lãi suất năm 2018

Tải tệp tin

01 / QD-HDQL 04/04/2017 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về việc áp dụng lãi suất năm 2017

Tải tệp tin

03/QĐ-HĐQL 04/04/2017 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về thẩm quyền quyết định cho vay vốn với lãi suất ưu đãi của Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020

Tải tệp tin

02 / QD-HDQL 04/04/2017 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2017

Tải tệp tin

117-QĐ/BCSĐTNMT 21/03/2017 Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường

Tải tệp tin

03/2017/TT-BTNMT 21/03/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

07/QĐ-HĐQL 12/04/2016 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2016

Tải tệp tin

04/QĐ-HĐQL 07/04/2016 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Ban hành Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn cho vay ưu đãi đầu tư Bảo vệ môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam giai đoạn 2016-2018

Tải tệp tin

Trang:
Tiếp Cuối
Thư viện
Hỏi đáp
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

nKB4GI
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

1

Lượt truy cập

1257020
Liên kết trang