Cho vay lãi suất ưu đãi
​Giới thiệu chung

Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi là hình thức hỗ trợ tài chính của Nhà nước thông qua Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cho các Chủ đầu tư vay vốn với lãi suất ưu đãi để thực hiện các dự án/phương án bảo vệ môi trường tại Việt Nam. 

Lợi ích của doanh nghiêp

Đối tượng được cho vay ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là tổ chức, cá nhân có các dự án đầu tư thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường; dự án đầu tư thực hiện việc phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường mang tính quốc gia, liên ngành, liên vùng hoặc giải quyết các vấn đề môi trường cục bộ nhưng có phạm vi ảnh hưởng lớn.

Đặc điểm
  • Đối tượng vay vốn là các tổ chức, cá nhân có dự án/phương án bảo vệ môi trường được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Phụ lục III (Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ) Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 (download tại đây) và các dự án/phương án bảo vệ môi trường khác được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.
  • Loại tiền vay và trả nợ: VNĐ
  • Thời gian vay: Trung và dài hạn theo dự án/phương án vay vốn
  • Giải ngân: Theo tiến độ thực hiện dự án/phương án

Hồ sơ vay vốn

Hồ sơ đề nghị vay vốn theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BTNMT ngày 21/3/2017 (download tại đây), bao gồm:

  • Giấy đề nghị vay vốn (Mẫu download tại đây);
  • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp;
  • Hồ sơ dự án/phương án đề nghị vay vốn;  
  • Hồ sơ tài chính;  
  • Hồ sơ về tài sản bảo đảm;  
  • Các giấy tờ khác theo đề nghị của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. 

Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

84Gmb1
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

0

Lượt truy cập

5349602
Liên kết trang