Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

Thứ 3, 17/11/2020 - 09:26 GMT+7 Lượt xem: 2137

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020, diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12/2020 trên phạm vi toàn quốc, nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động tham gia hành động của các cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực và xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. 

Thông điệp tuyên truyền bằng băng rôn tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Hưởng ứng Tháng hành động, Ban Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực như: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới thông qua treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; phổ biến tại các cuộc họp; đăng bài trên trang thông tin điện tử; phát động toàn thể viên chức, người lao động Quỹ hưởng ứng tháng hành động.

Phụ nữ ngày nay không chỉ là trụ cột trong việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc mà còn đóng vai trò quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng trong gia đình và xã hội. 

Trong những năm qua công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới luôn được Quỹ quan tâm lãnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ, xuyên suốt, kịp thời, vai trò, vị trí của phụ nữ ngày càng được nâng lên, tỷ lệ nữ trong Chi ủy hiện nay là 43%, tỷ lệ cán bộ nữ là 58% trên tổng số lao động.

Một số hình ảnh cán bộ nữ tham gia các hoạt động của Quỹ

 

Tags: Trống
Hỏi đáp
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

jAQJ9k
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

1

Lượt truy cập

1655039
Liên kết trang