Thông tin về tình hình đóng góp tài chính để hỗ trợ xử lý chất thải năm 2022

Thứ 2, 15/05/2023 - 15:02 GMT+7 Lượt xem: 23862

Căn cứ khoản 3 Điều 85 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Theo đó việc tiếp nhận, sử dụng tiền đóng góp tài chính để hỗ trợ xử lý chất thải phải công khai, minh bạch, đúng mục đích.

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thông tin về tình hình đóng góp tài chính để hỗ trợ hoạt động tái chế, xử lý chất thải vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2022 như sau:

1. Số Doanh nghiệp nộp bản kê khai đóng góp tài chính để hỗ trợ các hoạt động tái chế, xử lý chất thải là 56 nhà sản xuất, nhập khẩu. 

2. Tổng số tiền tiếp nhận đóng góp hỗ trợ hoạt động tái chế, xử lý chất thải của 56 nhà sản xuất, nhập khẩu là: 393.075.239.882 đồng (Ba trăm chín mươi ba tỉ không trăm bẩy mươi lăm triệu hai trăm ba chín nghìn tám trăm tám mươi hai đồng)./.

 

Tags: Trống
Hỏi đáp
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

VsLZDv
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

0

Lượt truy cập

5349603
Liên kết trang