Tags: hợp tác quốc tế (24 bài viết)

GEF NỖ LỰC VỚI CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ CÁC DỰ ÁN NHỎ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Thứ 2, 15/08/2016 - 01:03 GMT+7 Xem tiếp >>

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN LỒNG GHÉP BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG CẢNH QUAN TRUNG TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM Thứ 7, 23/07/2016 - 01:06 GMT+7 Xem tiếp >>

HỘI THẢO “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ LƯỢNG GIÁ, ĐÁNH GIÁ VÀ LỒNG GHÉP DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN” Thứ 6, 15/07/2016 - 01:07 GMT+7 Xem tiếp >>

HỘI THẢO THAM VẤN “XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LƯỢNG GIÁ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI TẠI VIỆT NAM” Thứ 5, 30/06/2016 - 01:09 GMT+7 Xem tiếp >>

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN TRÌNH DIỄN ÁP DỤNG BAT VÀ BEP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐỐT NGOÀI TRỜI NHẰM THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC STOCKHOLM VỀ CÁC CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY (POPS) Thứ 2, 06/06/2016 - 01:10 GMT+7 Xem tiếp >>

VIỆT NAM CÙNG HƠN 170 NƯỚC KÝ THOẢ THUẬN PARIS Thứ 7, 23/04/2016 - 01:11 GMT+7 Xem tiếp >>

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CHÚC MỪNG TÂN BỘ TRƯỞNG TRẦN HỒNG HÀ Thứ 5, 14/04/2016 - 01:13 GMT+7 Xem tiếp >>

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN QUẢN LÝ AN TOÀN CÁC CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY VÀ HÓA CHẤT NGUY HẠI TẠI VIỆT NAM Thứ 5, 14/04/2016 - 01:12 GMT+7 Xem tiếp >>

HỘI THẢO KHU VỰC CỬ TRI MỞ RỘNG QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU (GEF) 2016 Thứ 5, 07/04/2016 - 01:14 GMT+7 Xem tiếp >>

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TẠI CHUNG CƯ CAO TẦNG Thứ 3, 12/01/2016 - 01:17 GMT+7 Xem tiếp >>

Trang: Đầu Trước
Tiếp Cuối
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

b4ME3L
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

0

Lượt truy cập

3391308
Liên kết trang