Bảo tồn cảnh quan đá vôi Pu Lương-Cúc Phương

Tóm tắt dự án

Dự án nhằm bảo vệ khu vực quan trọng toàn cầu này và động vật hoang dã của nó không chỉ thông qua việc cho phép thành lập một khu vực được bảo vệ mới và củng cố hệ thống các khu vực được bảo vệ hiện có trong phạm vi đá vôi mà còn thông qua việc xây dựng năng lực của các bên liên quan để quản lý hệ sinh thái karst rộng lớn hơn thông qua một kế hoạch cảnh quan khu vực. Nó sẽ cải thiện tình trạng bảo tồn của voọc Delacour đang bị đe dọa nghiêm trọng, và tạo ra sự hỗ trợ cộng đồng cho bảo tồn karst.

Chi tiết dự án

1477

Dự án quy mô vừa

Dự án đã đóng

Việt Nam

Đa dạng sinh học

Quỹ tín thác GEF

Ngân hàng quốc tế

GEF-2

2001

Tài chính

25,000 USD

724,885 USD

556,321 USD

146,000 USD

1,306,206.00 USD

Mốc thời gian

 • --------
  Nhận được bởi GEF Ngày 26 tháng 10 năm 1999
 • --------
  Chuẩn bị tài trợ đã được phê duyệt Ngày 03 tháng 11 năm 1999
 • --------
  Dự án được phê duyệt để thực hiện Ngày 05 tháng 04 năm 2001
 • --------
  Dự án đã đóng Ngày 28 tháng 09 năm 2006
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

F7jogL
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

3

Lượt truy cập

1257026
Liên kết trang