Cập nhật Kế hoạch thực hiện quốc gia Việt Nam cho Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ dai dẳng

Tóm tắt dự án

Tạm trống

Chi tiết dự án

4838

Kích hoạt hoạt động

-----

Việt Nam

Các chất ô nhiễm hữu cơ dai dẳng

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

GEF-5

2012

Tài chính

0 USD

225,000 USD

160,000 USD

22,500 USD

385,000.00 USD

Mốc thời gian

Tài liệu dự án

Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

LYYg98
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

1

Lượt truy cập

1257079
Liên kết trang