Capacity Building for the Implementation of the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing

Tóm tắt dự án

Tạm trống

Chi tiết dự án

5653

Dự án quy mô vừa

-----

Viet Nam

Biodiversity

GEF Trust Fund

United Nations Development Programme

GEF-5

2014

Tài chính

77,000 USD

2,000,000 USD

9,850,000 USD

190,000 USD

11,927,000.00 USD

Mốc thời gian

Tài liệu dự án

Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

yt9juJ
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

1

Lượt truy cập

1257020
Liên kết trang