Chiến lược CTI cho quản lý Bycatch thủy sản

Tóm tắt dự án

Quan hệ đối tác hiệu quả trong khu vực công và tư nhân để cải thiện quản lý lưới rà và khai thác và hỗ trợ thu nhập phụ thuộc vào thủy sản và sinh kế bền vững.

Chi tiết dự án

3619

Dự án kích thước đầy đủ

Dự án đã đóng

Indonesia, Papua New Guinea, Philippines, Thái Lan, Việt Nam

Vùng biển quốc tế

Quỹ tín thác GEF

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp

GEF-4

Tài chính

195,000 USD

3,000,000 USD

8,218,600 USD

300,000 USD

11,413,600.00 USD

Mốc thời gian

 • --------
  Nhận được bởi GEF Ngày 18 tháng 01 năm 2008
 • --------
  Chuẩn bị tài trợ đã được phê duyệt Ngày 15 tháng 06 năm 2009
 • --------
  Khái niệm được phê duyệt Ngày 30 tháng 04 năm 2009
 • --------
  Dự án được phê duyệt để thực hiện Ngày 07 tháng 07 năm 2011
 • --------
  Dự án đã đóng Ngày 14 tháng 02 năm 2018
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

0mFsX6
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

3

Lượt truy cập

1257038
Liên kết trang