Chương trình ô để chuẩn bị báo cáo cập nhật quốc gia và báo cáo hai năm cho UNFCCC

Tóm tắt dự án

Tạm trống

Chi tiết dự án

10019

Kích hoạt hoạt động

-----

Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, St. Lucia, Moldova, Madagascar, Mông Cổ, Mauritius, Niue, Qatar, Ả Rập Saudi, Quần đảo Solomon, Việt Nam

Khí hậu thay đổi

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc

GEF-6

2018

Tài chính

0 USD

7,383,040 USD

780,000 USD

701,388 USD

8,163,040.00 USD

Mốc thời gian

Tài liệu dự án

Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

O20SY8
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

2

Lượt truy cập

1257020
Liên kết trang