Chương trình ô để chuẩn bị truyền thông quốc gia (NC) và báo cáo cập nhật hai năm một lần cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC)

Tóm tắt dự án

Tạm trống

Chi tiết dự án

10167

Kích hoạt hoạt động

-----

Afghanistan, Azerbaijan, Burundi, Bêlarut, Dominica, Fiji, Gambia, Mauritania, Pakistan, Sierra Leone, Sénégal, Somalia, Suriname, Nam Sudan, Sao Tome và Principe, Uganda, Việt Nam, Yemen

Khí hậu thay đổi

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc

GEF-7

2019

Tài chính

0 USD

9,900,360 USD

960,000 USD

940,534 USD

10,860,360.00 USD

Mốc thời gian

Tài liệu dự án

Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

BX2gOa
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

2

Lượt truy cập

1257044
Liên kết trang