Chương trình rừng và đa dạng sinh học tiểu vùng GMS-FBP (PROGRAM)

Tóm tắt dự án

Để tăng đầu tư và cải thiện khả năng quản lý và khả năng phục hồi khí hậu của các cảnh quan bảo tồn đa dạng sinh học rừng ưu tiên cao bao gồm các hệ thống khu vực được bảo vệ của Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS), nhận ra những áp lực đối với các cảnh quan này từ sự phát triển và biến đổi khí hậu.

Chi tiết dự án

4649

Dự án kích thước đầy đủ

Dự án đã đóng

Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam

Biến đổi khí hậu, suy thoái đất, đa dạng sinh học

Quỹ tín thác GEF

ngân hàng phát triển châu Á

GEF-5

2012

Tài chính

0 USD

0 USD

0 USD

0 USD

0.00 USD

Mốc thời gian

 • --------
  Nhận được bởi GEF Ngày 07 tháng 09 năm 2011
 • --------
  Khái niệm được phê duyệt Ngày 01 tháng 11 năm 2011
 • --------
  Dự án được phê duyệt để thực hiện Ngày 01 tháng 11 năm 2011
 • --------
  Dự án đã đóng Ngày 01 tháng 11 năm 2011
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

MiQRUC
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

1

Lượt truy cập

1257077
Liên kết trang