Dự án cải thiện, cổ phần hóa và tái tạo hiệu quả hệ thống (SEER) - Các thành phần tái tạo

Tóm tắt dự án

Dự án sẽ hỗ trợ một phương pháp lập trình dài hạn để phát triển năng lượng tái tạo theo Kế hoạch hành động năng lượng tái tạo của đất nước. Dự án hỗ trợ Giai đoạn I của REAP, xây dựng nhận thức, nhu cầu và năng lực tái tạo. Dự án sẽ: (a) xây dựng năng lực thể chế ở cấp quốc gia, tỉnh và huyện để thực hiện Kế hoạch hành động và xây dựng các chính sách và khung pháp lý cần thiết; (b) tạo điều kiện cho các khung pháp lý hỗ trợ các nhà sản xuất điện nhỏ độc lập cho thủy điện nhỏ và sản xuất năng lượng tái tạo khác; (c) thành lập một quỹ để tài trợ và hỗ trợ các hợp tác xã điện dựa vào cộng đồng nông thôn; (d) hỗ trợ phát triển và ứng dụng công nghệ thủy điện; (e) phát triển thị trường năng lượng tái tạo và các doanh nghiệp tư nhân.

Chi tiết dự án

965

Dự án kích thước đầy đủ

Dự án đã đóng

Viet Nam

Khí hậu thay đổi

Quỹ tín thác GEF

Ngân hàng quốc tế, Bộ Công nghiệp và Ngân hàng Thế giới (Sắp xếp tách)

GEF - 2

2002

Tài chính

350,000 USD

4,500,000 USD

9,500,000 USD

571,000 USD

14,350,000.00 USD

Mốc thời gian

 • --------
  Nhận được bởi GEF Ngày 08 tháng 01 năm 2001
 • --------
  Chuẩn bị tài trợ đã được phê duyệt Ngày 23 tháng 02 năm 2001
 • --------
  Khái niệm được phê duyệt Ngày 01 tháng 12 năm 2001
 • --------
  Dự án được phê duyệt để thực hiện Ngày 29 tháng 05 năm 2002
 • --------
  Dự án đã đóng Ngày 29 tháng 05 năm 2011
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

Oabgbp
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

2

Lượt truy cập

1257038
Liên kết trang