Dự án hỗ trợ quản lý chất thải bệnh viện

Tóm tắt dự án

Mục tiêu phát triển dự án là giảm thiểu suy thoái môi trường và các rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe con người thông qua việc quản lý chất thải chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện của Việt Nam được cải thiện. Điều này sẽ đạt được thông qua các hệ thống cải tiến về quản lý chất thải chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện của Việt Nam và vai trò quản lý của Chính phủ được tăng cường trong việc điều tiết, hỗ trợ thực hiện, giám sát và thực thi các biện pháp quản lý chất thải chăm sóc sức khỏe hiệu quả. về việc giảm phát hành các chất ô nhiễm hữu cơ dai dẳng, thủy ngân và chất thải độc hại từ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Mục tiêu cụ thể: - Lượng giảm đáng kể chất gây ô nhiễm hữu cơ liên tục (UPOPs) được tạo ra thông qua các lựa chọn BAT / BEP cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Chi tiết dự án

4614

Dự án kích thước đầy đủ

Dự án bị hủy

Việt Nam

Các chất ô nhiễm hữu cơ dai dẳng

Quỹ tín thác GEF

Ngân hàng quốc tế

GEF-5

2012

Tài chính

0 USD

7,000,000 USD

150,000,000 USD

630,000 USD

157,000,000.00 USD

Mốc thời gian

  • --------
    Dự án bị hủy Ngày 28 tháng 04 năm 2014
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

Uclnhr
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

2

Lượt truy cập

1257049
Liên kết trang