EAS: Mở rộng việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững cho vùng biển Đông Á

Tóm tắt dự án

Tạm trống

Chi tiết dự án

5405

Dự án kích thước đầy đủ

-----

Trung Quốc, Indonesia, Campuchia, Lào, Philippines, Thái Lan, Đông Timor, Việt Nam

Vùng biển quốc tế

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

GEF-5

2013

Tài chính

0 USD

10,643,992 USD

157,265,467 USD

957,959 USD

167,909,459.00 USD

Mốc thời gian

Tài liệu dự án

Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

Tt7AUr
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

3

Lượt truy cập

1257044
Liên kết trang