Giai đoạn hoạt động thứ năm của GEF SGP - Triển khai chương trình sử dụng tài nguyên STAR III

Tóm tắt dự án

Tạm trống

Chi tiết dự án

5736

Dự án kích thước đầy đủ

-----

Armenia, Burundi, Cameroon, Ghana, Cộng hòa Slovak, Mông Cổ, Maldives, Thái Lan, Ukraine, Việt Nam, Congo DR

Suy thoái đất, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

GEF-5

2014

Tài chính

0 USD

6,965,151 USD

7,250,000 USD

278,606 USD

14,215,151.00 USD

Mốc thời gian

Tài liệu dự án

Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

x5MY0J
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

1

Lượt truy cập

1257038
Liên kết trang