Hỗ trợ các Bên đủ điều kiện để tạo Báo cáo quốc gia lần thứ sáu (6NR) cho CBD (Châu Á)

Tóm tắt dự án

Tạm trống

Chi tiết dự án

9826

Dự án quy mô vừa

-----

Bangladesh, Bhutan, Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Campuchia, CHDCND Lào, Sri Lanka, Myanmar, Malaysia, Nepal, Papua New Guinea, Philippines, Thái Lan, Timor Leste, Việt Nam, Samoa

Đa dạng sinh học

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

GEF-6

2017

Tài chính

0 USD

1,963,500 USD

2,148,902 USD

186,533 USD

4,112,402.00 USD

Mốc thời gian

Tài liệu dự án

Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

8kJ7Bf
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

2

Lượt truy cập

1257038
Liên kết trang