Khung chương trình quốc gia SFM VIỆT NAM để quản lý đất lâm nghiệp bền vững (CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA)

Tóm tắt dự án

Mục tiêu tổng thể của chương trình này là ngăn chặn và đảo ngược xu hướng suy thoái đất rừng và rừng, khôi phục và duy trì chức năng của hệ sinh thái rừng để nhận ra lợi ích môi trường địa phương và toàn cầu, và tăng khả năng hỗ trợ của các tổ chức và người sử dụng đất. trong, quản lý đất rừng bền vững.

Chi tiết dự án

2762

Dự án kích thước đầy đủ

Dự án đã đóng

Việt Nam

Quỹ tín thác GEF

Ngân hàng quốc tế

GEF-4

2008

Tài chính

350,000 USD

0 USD

0 USD

0 USD

350,000.00 USD

Mốc thời gian

 • --------
  Nhận được bởi GEF Ngày 08 tháng 04 năm 2005
 • --------
  Chuẩn bị tài trợ đã được phê duyệt Ngày 29 tháng 07 năm 2005
 • --------
  Khái niệm được phê duyệt Ngày 22 tháng 02 năm 2008
 • --------
  Dự án được phê duyệt để thực hiện Ngày 22 tháng 02 năm 2008
 • --------
  Dự án đã đóng Ngày 22 tháng 02 năm 2008
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

IRcn14
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

1

Lượt truy cập

1257038
Liên kết trang