Kích hoạt các hoạt động để chuẩn bị truyền thông ban đầu liên quan đến UNFCCC

Tóm tắt dự án

Dự án này sẽ hỗ trợ Chính phủ quốc gia tuân thủ các quy định của UNFCCC.

Chi tiết dự án

493

Kích hoạt hoạt động

Dự án đã đóng

Viet Nam

Khí hậu thay đổi

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, Dịch vụ khí tượng thủy văn (Viện khí tượng thủy văn)

GEF - 2

1999

Tài chính

0 USD

212,500 USD

0 USD

0 USD

212,500.00 USD

Mốc thời gian

  • --------
    Nhận được bởi GEF Ngày 14 tháng 11 năm 1998
  • --------
    Dự án được phê duyệt để thực hiện Ngày 06 tháng 11 năm 1998
  • --------
    Dự án đã đóng Ngày 18 tháng 11 năm 2003
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

fkLmSh
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

2

Lượt truy cập

1257038
Liên kết trang