Kích hoạt hoạt động cho cơ chế dọn nhà của Công ước về đa dạng sinh học

Tóm tắt dự án

Dự án sẽ cho phép Chính phủ Việt Nam mua phần cứng và phần mềm máy tính cần thiết để cụ thể hóa trong Cơ chế ClearingHouse của Công ước về Đa dạng sinh học.

Chi tiết dự án

677

Kích hoạt hoạt động

Dự án đã đóng

Viet Nam

Đa dạng sinh học

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Cơ quan môi trường quốc gia (NEA)

GEF - 1

1998

Tài chính

0 USD

12,000 USD

0 USD

0 USD

12,000.00 USD

Mốc thời gian

  • --------
    Nhận được bởi GEF Ngày 16 tháng 06 năm 1998
  • --------
    Dự án được phê duyệt để thực hiện Ngày 16 tháng 06 năm 1998
  • --------
    Dự án đã đóng Ngày 29 tháng 03 năm 2006

Tài liệu dự án

Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

DGmSjG
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

1

Lượt truy cập

1257076
Liên kết trang