LME-EA: Tài nguyên ven biển để phát triển bền vững: Chủ yếu áp dụng các chiến lược quy hoạch không gian biển, bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững

Tóm tắt dự án

để cải thiện quản lý bền vững nghề cá ven biển ở các tỉnh dự án.

Chi tiết dự án

4659

Dự án kích thước đầy đủ

Dự án đã đóng

Việt Nam

Đa dạng sinh học, vùng biển quốc tế

Quỹ tín thác GEF

Ngân hàng quốc tế

GEF-5

2012

Tài chính

0 USD

6,500,000 USD

117,900,000 USD

520,000 USD

124,400,000.00 USD

Mốc thời gian

  • --------
    Nhận được bởi GEF Ngày 09 tháng 09 năm 2011
  • --------
    Dự án được phê duyệt để thực hiện Ngày 20 tháng 02 năm 2013
  • --------
    Dự án đã đóng Ngày 31 tháng 01 năm 2014
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

IyAjcB
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

1

Lượt truy cập

1257078
Liên kết trang