Mở rộng chứng nhận FSC ở cấp độ cảnh quan thông qua việc kết hợp các dịch vụ hệ sinh thái bổ sung.

Tóm tắt dự án

Chứng nhận FSC kết hợp các tiêu chuẩn môi trường quốc gia và toàn cầu mở rộng và nâng cao được áp dụng cho các thị trường mới nổi để bảo tồn đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái như là bước khởi đầu để nâng cấp các mô hình thành công nhằm cải thiện các chức năng của hệ sinh thái

Chi tiết dự án

3951

Dự án kích thước đầy đủ

Dự án đã đóng

Chile, Indonesia, Nepal, Việt Nam

Đa dạng sinh học

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc

GEF-4

2010

Tài chính

125,000 USD

2,880,000 USD

3,893,900 USD

288,000 USD

6,898,900.00 USD

Mốc thời gian

 • --------
  Nhận được bởi GEF Ngày 07 tháng 04 năm 2009
 • --------
  Chuẩn bị tài trợ đã được phê duyệt Ngày 19 tháng 02 năm 2010
 • --------
  Khái niệm được phê duyệt Ngày 31 tháng 03 năm 2010
 • --------
  Dự án được phê duyệt để thực hiện Ngày 09 tháng 08 năm 2011
 • --------
  Dự án đã đóng Ngày 31 tháng 12 năm 2017
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

bjZgk2
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

2

Lượt truy cập

1257039
Liên kết trang