Phát triển địa phương và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung tiên tiến

Tóm tắt dự án

Tạm trống

Chi tiết dự án

5555

Dự án quy mô vừa

-----

Việt Nam

Khí hậu thay đổi

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

GEF-5

2014

Tài chính

89,906 USD

1,517,400 USD

6,629,394 USD

144,153 USD

8,236,700.00 USD

Mốc thời gian

Tài liệu dự án

Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

ylchUy
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

1

Lượt truy cập

1257038
Liên kết trang