Quản lý tài nguyên thiên nhiên và mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch và quản lý phát triển kinh tế xã hội của khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam

Tóm tắt dự án

Tạm trống

Chi tiết dự án

9361

Dự án kích thước đầy đủ

-----

Việt Nam

Suy thoái đất, đa dạng sinh học

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

GEF-6

2016

Tài chính

189,315 USD

6,660,000 USD

36,538,222 USD

632,700 USD

43,387,537.00 USD

Mốc thời gian

Tài liệu dự án

Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

UciVh1
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

2

Lượt truy cập

1257058
Liên kết trang