Thành phố-IAP: Thí điểm tiếp cận tích hợp các thành phố bền vững (IAP-PROGRAM)

Tóm tắt dự án

Tạm trống

Chi tiết dự án

9077

Dự án kích thước đầy đủ

-----

Brazil, Côte d'Ivoire, Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico, Malaysia, Peru, Paraguay, Senegal, Việt Nam, Nam Phi

Đa dạng sinh học, hóa chất và chất thải, suy thoái đất, biến đổi khí hậu

Quỹ tín thác GEF

Ngân hàng quốc tế

GEF-6

2015

Tài chính

0 USD

275,229 USD

1,478,647,433 USD

24,771 USD

1,478,922,662.00 USD

Mốc thời gian

Tài liệu dự án

Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

jJ8dcv
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

2

Lượt truy cập

1257078
Liên kết trang