Thúc đẩy hiệu quả năng lượng công nghiệp thông qua khung hệ thống quản lý môi trường / sản xuất sạch hơn

Tóm tắt dự án

Mục tiêu của dự án là giảm lượng khí thải carbon dioxide bằng cách cải thiện các hoạt động quản lý năng lượng và xác định các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua cách tiếp cận có cấu trúc. Cách tiếp cận sẽ được xây dựng và phù hợp với khung Hệ thống quản lý môi trường được thể hiện trong chương trình Sản xuất sạch hơn của UNEP. Các dịch vụ dự án sẽ được cung cấp thông qua các Trung tâm sản xuất sạch quốc gia được lựa chọn, dựa trên mạng lưới rộng lớn trong ngành và kinh nghiệm trong việc thúc đẩy quản lý môi trường với trọng tâm phòng ngừa, hiệu quả về chi phí. Dự án sẽ tài trợ các hoạt động cần thiết để đưa quản lý năng lượng vào gói CP / Dịch vụ tư vấn EMS hiện đang được cung cấp bởi NCPCs. Khi điều này được thực hiện, NCPC sẽ có thể cung cấp, trên cơ sở định kỳ, dịch vụ quản lý môi trường toàn diện cho ngành công nghiệp bao gồm hiệu quả năng lượng và các thành phần quản lý năng lượng. Các mạng lưới rộng khắp và danh tiếng chuyên nghiệp của NCPC sẽ cho phép họ tiếp cận các khách hàng công nghiệp sẽ khó tiếp cận thông qua các cơ chế khác.

Chi tiết dự án

1340

Dự án quy mô vừa

Dự án đã đóng

Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Hungary, Ấn Độ, Cộng hòa Slovak, Việt Nam

Khí hậu thay đổi

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc

GEF-2

2002

Tài chính

0 USD

950,000 USD

1,765,000 USD

146,000 USD

2,715,000.00 USD

Mốc thời gian

  • --------
    Nhận được bởi GEF Ngày 02 tháng 07 năm 2001
  • --------
    Dự án được phê duyệt để thực hiện Ngày 15 tháng 10 năm 2001
  • --------
    Dự án đã đóng Ngày 29 tháng 01 năm 2009
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

f4ykaC
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

2

Lượt truy cập

1257078
Liên kết trang