Thúc đẩy sản xuất và sử dụng gạch không nung (NFB)

Tóm tắt dự án

Giảm tốc độ tăng phát thải GHG hàng năm bằng cách thay thế việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và sử dụng đất chất lượng tốt để sản xuất gạch thông qua việc tăng sản xuất, bán và sử dụng gạch không nung (NFBs) tại Việt Nam

Chi tiết dự án

4801

Dự án kích thước đầy đủ

Dự án đã đóng

Việt Nam

Khí hậu thay đổi

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

GEF-5

2012

Tài chính

95,000 USD

2,800,000 USD

36,080,000 USD

280,000 USD

38,975,000.00 USD

Mốc thời gian

 • --------
  Nhận được bởi GEF Ngày 04 tháng 01 năm 2012
 • --------
  Chuẩn bị tài trợ đã được phê duyệt Ngày 16 tháng 04 năm 2012
 • --------
  Khái niệm được phê duyệt Ngày 01 tháng 06 năm 2012
 • --------
  Dự án được phê duyệt để thực hiện Ngày 11 tháng 03 năm 2014
 • --------
  Dự án đã đóng Ngày 11 tháng 03 năm 2014
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

0HVgGD
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

1

Lượt truy cập

1257079
Liên kết trang