Thực hiện Khung an toàn sinh học quốc gia

Tóm tắt dự án

Mục tiêu tổng thể của dự án này là hỗ trợ Việt Nam có khung an toàn sinh học quốc gia khả thi và minh bạch vào năm 2010, thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là một Bên tham gia Nghị định thư về an toàn sinh học và tuân thủ Chương trình nghị sự 21 của chính phủ phát triển công nghệ sinh học (Nghị quyết 18 / CP) và Kế hoạch hành động quốc gia về an toàn sinh học (NAPB). Mục tiêu cụ thể: A. Hỗ trợ Việt Nam hội nhập và kết hợp sử dụng an toàn công nghệ sinh học vào các kế hoạch và chiến lược hành động quốc gia phù hợp với quốc gia Chương trình nghị sự 21.B. Để tăng cường khung pháp lý và quy định về an toàn sinh học sao cho phù hợp với Nghị định thư Cartagena, có thể thực hiện được và đáp ứng các nhu cầu và ưu tiên quốc gia. Để thiết lập một hệ thống khả thi để xử lý các yêu cầu, thực hiện đánh giá rủi ro, và ra quyết định cho GMOs.D. Để thiết lập một hệ thống quốc gia hiệu quả và khả thi để giám sát và thực thi. Để thiết lập một hệ thống quốc gia khả thi và hiệu quả về nhận thức cộng đồng, giáo dục và tham gia vào việc ra quyết định cho GMO.

Chi tiết dự án

2997

Dự án quy mô vừa

Dự án đã đóng

Việt Nam

Đa dạng sinh học

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc

GEF-3

2006

Tài chính

0 USD

997,800 USD

0 USD

0 USD

997,800.00 USD

Mốc thời gian

  • --------
    Nhận được bởi GEF Ngày 25 tháng 10 năm 2005
  • --------
    Dự án được phê duyệt để thực hiện Ngày 09 tháng 03 năm 2006
  • --------
    Dự án đã đóng Ngày 20 tháng 05 năm 2013
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

tSPtUp
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

2

Lượt truy cập

1257079
Liên kết trang