Trình diễn quản lý bền vững tài nguyên rạn san hô ở vùng biển ven bờ huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

Tóm tắt dự án

Dự án được đề xuất là một trong những dự án trình diễn được phát triển trong khuôn khổ dự án UNEP / GEF mang tên Đảo ngược xu hướng suy thoái môi trường ở Biển Đông và Vịnh Thái Lan. 9. Hơn nữa, dự án đề xuất này nhằm mục đích chứng minh một loạt các biện pháp giảm căng thẳng có hiệu quả tại môi trường sống rạn san hô có ý nghĩa khu vực ở Ninh Hải, bao gồm: Giới thiệu kế hoạch quản lý liên ngành và có sự tham gia, kế hoạch quản lý tổng hợp, hướng dẫn và phân định ranh giới; thiết lập các dự án thí điểm về các lựa chọn tạo thu nhập bền vững với môi trường như nuôi trồng thủy sản bền vững và du lịch sinh thái; tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia ra quyết định và thực hiện; và thúc đẩy nâng cao nhận thức và nâng cao năng lực giữa các bên liên quan ở tất cả các cấp. Dự án đề xuất đề cập đến việc thực hiện các cải cách chính sách / pháp lý / thể chế và các biện pháp giảm căng thẳng như là một đóng góp cho việc thực hiện dự thảo SAP được chính phủ phê duyệt cho Biển Đông. Những biện pháp này nhằm đạt được một số mục tiêu giảm căng thẳng định lượng được xác định.

Chi tiết dự án

3187

Dự án quy mô vừa

Dự án đã đóng

Việt Nam

Vùng biển quốc tế

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc

GEF-4

2008

Tài chính

0 USD

406,900 USD

528,286 USD

40,690 USD

935,186.00 USD

Mốc thời gian

 • --------
  Nhận được bởi GEF Ngày 25 tháng 05 năm 2006
 • --------
  Khái niệm được phê duyệt Ngày 05 tháng 03 năm 2008
 • --------
  Dự án được phê duyệt để thực hiện Ngày 05 tháng 06 năm 2008
 • --------
  Dự án đã đóng Ngày 31 tháng 12 năm 2014
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

xnB7ad
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

1

Lượt truy cập

1257038
Liên kết trang