Ứng dụng hóa học xanh ở Việt Nam để hỗ trợ tăng trưởng và giảm thiểu xanh trong việc sử dụng và phát hành POP / hóa chất gây hại

Tóm tắt dự án

Tạm trống

Chi tiết dự án

9379

Dự án quy mô vừa

-----

Việt Nam

Hóa chất và chất thải

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

GEF-6

2016

Tài chính

50,000 USD

1,999,800 USD

8,400,000 USD

189,981 USD

10,449,800.00 USD

Mốc thời gian

Tài liệu dự án

Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

R4dq3g
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

1

Lượt truy cập

1257038
Liên kết trang