Xây dựng kế hoạch hành động và chiến lược đa dạng sinh học quốc gia và đưa chính sách bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch của tỉnh

Tóm tắt dự án

Tạm trống

Chi tiết dự án

4826

Dự án quy mô vừa

-----

Việt Nam

Đa dạng sinh học

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

GEF-5

2012

Tài chính

0 USD

909,091 USD

4,550,000 USD

90,909 USD

5,459,091.00 USD

Mốc thời gian

Tài liệu dự án

Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

LiImEH
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

2

Lượt truy cập

1257079
Liên kết trang