Xây dựng kế hoạch thực hiện quốc gia cho Việt Nam trong quá trình gia nhập, thực hiện và thi hành Công ước Stockholm mới được ký kết về POP

Tóm tắt dự án

Mục tiêu phát triển: Bảo vệ môi trường và sức khỏe con người đạt được thông qua quản lý môi trường của POP tại Việt Nam, bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng và năng lực xử lý POP, xây dựng kiến ​​thức, trao đổi thông tin và kinh nghiệm, phát triển công nghệ xử lý và xử lý chất thải POP, xây dựng năng lực năng lực phân tích và ứng dụng sản xuất sạch hơn để giảm phát hành POP vào môi trường. Mục tiêu dự án: Phát triển Kế hoạch thực hiện quốc gia của Việt Nam để cho phép các hoạt động thực hiện Công ước Stockholm theo yêu cầu theo Điều 7 của Công ước.

Chi tiết dự án

1450

Kích hoạt hoạt động

Dự án đã đóng

Việt Nam

Các chất ô nhiễm hữu cơ dai dẳng

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

GEF-2

2002

Tài chính

0 USD

500,000 USD

150,000 USD

54,000 USD

650,000.00 USD

Mốc thời gian

  • --------
    Nhận được bởi GEF Ngày 29 tháng 08 năm 2001
  • --------
    Dự án được phê duyệt để thực hiện Ngày 18 tháng 09 năm 2001
  • --------
    Dự án đã đóng Ngày 01 tháng 09 năm 2009
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

ec8RRG
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

1

Lượt truy cập

1257038
Liên kết trang