Xây dựng năng lực cho các quy trình quốc gia hài hòa theo khu vực để thực hiện các quy định của CBD về tiếp cận nguồn tài nguyên di truyền và chia sẻ lợi ích

Tóm tắt dự án

Mục tiêu của dự án là: (1) tăng cường năng lực của các nước Đông Nam Á để thực hiện các quy định của CBD về ABS thông qua việc xây dựng các khung ABS quốc gia đầy đủ và hiệu quả; (2) tăng cường hiểu biết về các vấn đề về ABS giữa các bên liên quan và công chúng và tăng cường năng lực quốc gia cho các nhà đàm phán quốc gia để có sự hiểu biết đầy đủ về các vấn đề và các lựa chọn ưu tiên trong đàm phán về chế độ ABS quốc tế theo cách bảo vệ lợi ích quốc gia và thúc đẩy chia sẻ lợi ích công bằng ; và (3) cải thiện sự hiểu biết của cộng đồng về sự đóng góp của ABS có thể giúp bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế bền vững.

Chi tiết dự án

3853

Dự án quy mô vừa

Dự án đã đóng

Brunei, Indonesia, Campuchia, Lào, Myanmar, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor, Việt Nam

Đa dạng sinh học

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc

GEF-4

2009

Tài chính

0 USD

750,000 USD

750,000 USD

0 USD

1,500,000.00 USD

Mốc thời gian

 • --------
  Nhận được bởi GEF Ngày 03 tháng 12 năm 2008
 • --------
  Khái niệm được phê duyệt Ngày 11 tháng 05 năm 2009
 • --------
  Dự án được phê duyệt để thực hiện Ngày 16 tháng 03 năm 2011
 • --------
  Dự án đã đóng Ngày 01 tháng 08 năm 2013

Tài liệu dự án

Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

r6v2wd
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

1

Lượt truy cập

1257038
Liên kết trang