Xây dựng năng lực để loại bỏ thuốc trừ sâu POP

Tóm tắt dự án

Dự án đề xuất sẽ cung cấp hỗ trợ cho Việt Nam để loại bỏ các kho dự trữ thuốc trừ sâu POP và thực hiện thí điểm xử lý các vị trí bị nhiễm thuốc trừ sâu POP.

Chi tiết dự án

3105

Dự án kích thước đầy đủ

Dự án đã đóng

Việt Nam

Các chất ô nhiễm hữu cơ dai dẳng

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

GEF-4

2008

Tài chính

350,000 USD

4,300,800 USD

6,540,109 USD

465,080 USD

11,190,909.00 USD

Mốc thời gian

 • --------
  Nhận được bởi GEF Ngày 10 tháng 02 năm 2006
 • --------
  Chuẩn bị tài trợ đã được phê duyệt Ngày 30 tháng 03 năm 2006
 • --------
  Khái niệm được phê duyệt Ngày 01 tháng 11 năm 2007
 • --------
  Dự án được phê duyệt để thực hiện Ngày 15 tháng 12 năm 2008
 • --------
  Dự án đã đóng Ngày 16 tháng 09 năm 2016
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

HTAtV8
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

2

Lượt truy cập

1257049
Liên kết trang