Dự án World Bank

Thứ 4, 06/09/2017 - 09:19 GMT+7 Lượt xem: 8458

Chuyên mục: Giới thiệu

Giới thiệu Dự án

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát ô nhiễm công nghiệp ngay tại nguồn và tăng cường năng lực thể chế trong triển khai các biện pháp chính sách về bảo vệ môi trường công nghiệp, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Dự án "Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy (sau đây viết tắt là Dự án VIPM) do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là đơn vị được giao thực hiện Hợp phần 2 - "Thí điểm cho vay đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp" của Dự án VIPM với số vốn nhận ủy thác cho vay ưu đãi là 20,473 triệu USD.

Dự kiến sẽ có khoảng 10 khu công nghiệp thuộc 4 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đáp ứng các tiêu chí của Dự án được vay vốn để đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung và mở rộng nhà máy xử lý thải hiện có đạt quy chuẩn quốc gia về môi trường. 

1. Các quy định của dự án 

- Quyết định số 1932/QĐ-BTNMT ngày 12/11/2012 về việc phê duyệt Hợp phần 2 – Thí điểm cho vay đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp thuộc dự án “Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy”;
- Quyết định số 1953/QĐ-BTNMT ngày 14/11/2012 thành lập Ban Quản lý dự án Hợp phần 2 - Thí điểm cho vay đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp thuộc dự án “Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy”;
- Quyết định số 1196/QĐ-BKHĐT ngày 17/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy;
- Quyết định số 1403/QĐ-BKHĐT ngày 25/10/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1196/QĐ-BKHĐT;
- Quyết định số 1205/QĐ-BKHĐT ngày 19/9/2012 về việc thành lập Ban chỉ đạo Dự án Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy;
- Công văn số 13606/BTC-QLN ngày 5/10/2012 về điều kiện cho vay lại cụ thể đối với Dự án Quản lý ô nhiễm Khu công nghiệp vay WB;

- Hiệp định vay vốn (Dự án Quản lý ô nhiễm Khu công nghiệp) giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế ngày ngày 24/9/2012 (số 5175-VN). 

2. Chính sách, quy định, hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới (World Bank)

Khung quản lý môi trường và xã hội bản cập nhật tháng 3/2015 (Environment and Social Management Framework) (bao gồm mẫu lập Kế hoạch quản lý môi trường) (tải về tại đây)

3. Hướng dẫn của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

a. Sổ tay hướng dẫn cho vay đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung bằng nguồn vốn Ngân hàng Thế giới  (tải về tại đây)

b. Mẫu sàng lọc dự án vay vốn  (Phụ lục 01) 

c. Hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn và mẫu đơn đề nghị vay vốn  (phụ lục 02)

d. Mẫu báo cáo thẩm định  (phụ lục 03)

e. Danh mục hồ sơ vay vốn  (phụ lục 05)

f. Danh mục các yêu cầu kỹ thuật và hướng dẫn thẩm định kỹ thuật  (phụ lục 06)

g. Cơ chế giải ngân dựa trên kết quả đầu ra  (phụ lục 11)
 

4. Thông tin về các dự án  

Danh sách các khu công nghiệp Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tiếp cận cho vay trong khuôn khổ dự án World Bank năm 2013 (tải về tại đây)

Công bố thông tin dự án "Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung KCN Ông Kèo - Giai đoạn 1" 
- báo cáo thẩm tra an toàn xã hội (tải về tại đây)
- bản đồ khu công nghiệp - phụ lục 1
- danh sách các tài liệu đánh giá - phụ lục 2
- danh sách các cá nhân được tham vấn - phụ lục 3
- bản đồ khu vực tái định cư - phụ lục 4
- các tài liệu khác - phụ lục 5
       Công bố thông tin dự án "Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải KCN Đồng Văn 3 - Công suất 2000m3/ngày đêm"
                - báo cáo Kế hoạch quản lý môi trường (tải về tại đây)
- báo cáo Thẩm tra an toàn xã hội (tải về tại đây)

Hỏi đáp
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

ntG25m
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

0

Lượt truy cập

4838051
Liên kết trang