Văn bản QPPL và Báo cáo
Danh mục tài liệu:
Tên/Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Trích yếu
07/QĐ-QBVMT 07/01/2013 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam V/v Ban hành Quy trình Tài trợ

Tải tệp tin

06/QĐ-QBVMT 05/01/2013 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam V/v Ban hành Quy trình các nghiệp vụ Dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch (Dự án CDM)

Tải tệp tin

05/QĐ-HĐQL 10/04/2012 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Ban hành lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn cho vay ưu đãi đầu tư bảo vệ môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam giai đoạn 2012

Tải tệp tin

01/QĐ-HĐQL 09/03/2012 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam V/v phê duyệt mức lãi suất hỗ trợ sau đầu tư năm 2012 và thẩm quyền hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

143/QĐ-QBVMT 18/11/2010 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

04/QĐ-HĐQL 25/10/2010 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Thẩm quyền quyết định cho vay vốn với lãi suất ưu đãi của Giám đốc Quỹ

Tải tệp tin

06 / QD-HDQL 25/10/2010 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Đổi tên phòng Tổ chức - Hành chính thành Văn phòng

Tải tệp tin

82/QĐ-QBVMT 29/07/2010 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Ban hành quy trình tài trợ của Quỹ

Tải tệp tin

83/QĐ-QBVMT 29/07/2010 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Ban hành quy trình ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

65/QĐ-QBVMT 21/05/2010 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Ban hành quy định cho vay của Quỹ Bảo vệ Môi Trường Việt Nam

Tải tệp tin

140/QĐ-QBVMT 27/10/2009 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Ban hành quy trình nghiệp vụ về dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch (CDM)

Tải tệp tin

08/QĐ-HĐQL 23/10/2009 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

07 / QD-HDQL 14/09/2009 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam V/v Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

05/QĐ-HĐQL 31/08/2009 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam V/v Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

70/QĐ-QBVMT 18/08/2009 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Kế hoạch phát triển

Tải tệp tin

69/QĐ-QBVMT 18/08/2009 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Tổ chức - Hành chính

Tải tệp tin

71/QĐ-QBVMT 18/08/2009 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Tín dụng - Đầu tư

Tải tệp tin

72/QĐ-QBVMT 18/08/2009 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Tài chính - Kế toán

Tải tệp tin

73/QĐ-QBVMT 18/08/2009 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Cơ chế phát triển sạch (CDM)

Tải tệp tin

74/QĐ-QBVMT 18/08/2009 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Tài trợ

Tải tệp tin

Trang: Đầu Trước
Tiếp Cuối
Thư viện
Hỏi đáp
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

bqvGAG
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

1

Lượt truy cập

2418510
Liên kết trang