Văn bản QPPL và Báo cáo
Danh mục tài liệu:
Tên/Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Trích yếu
2260/QĐ-BTNMT 30/11/2010 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

83/2010 / ND-CP 23/07/2010 Chính phủ Về đăng ký giao dịch đảm bảo

Tải tệp tin

71/2010 / ND-CP 23/06/2010 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Tải tệp tin

2092 / QD-BTNMT 11/05/2010 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Phương giữ chức Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

45/2012/TTLT-BTC-BTNMT 30/03/2010 Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

Tải tệp tin

06/2010 / TTLT-BTP-BTNMT 01/03/2010 Bộ Tài nguyên và Môi trường Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải tệp tin

2512/QĐ-BTNMT 01/12/2008 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

2031/QĐ-BTNMT 13/10/2008 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

651 / QD-BTNMT 28/03/2008 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

35/2008/QĐ-TTg 03/03/2008 Thủ tướng Chính phủ V/v tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

93/2003/TT-BTC 10/06/2003 Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

82/2002 / QD-TTg 26/06/2002 Thủ tướng Chính phủ V/v thành lập, tổ chức và hoạt động của Qũy Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

Trang: Đầu Trước
Thư viện
Hỏi đáp
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

c7In2G
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

1

Lượt truy cập

2117201
Liên kết trang