Bảo tồn PA đất ngập nước quan trọng và cảnh quan liên kết

Tóm tắt dự án

Để thiết lập các khu vực bảo vệ đất ngập nước mới và tạo ra năng lực cho quản lý hiệu quả của họ để giảm thiểu các mối đe dọa hiện có và mới nổi từ các cảnh quan được kết nối

Chi tiết dự án

4760

Dự án kích thước đầy đủ

Dự án đã đóng

Việt Nam

Đa dạng sinh học

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

GEF-5

2012

Tài chính

100,000 USD

3,180,287 USD

14,891,600 USD

318,029 USD

18,171,887.00 USD

Mốc thời gian

 • --------
  Nhận được bởi GEF Ngày 05 tháng 12 năm 2011
 • --------
  Chuẩn bị tài trợ đã được phê duyệt Ngày 24 tháng 01 năm 2012
 • --------
  Khái niệm được phê duyệt Ngày 01 tháng 06 năm 2012
 • --------
  Dự án được phê duyệt để thực hiện Ngày 03 tháng 12 năm 2013
 • --------
  Dự án đã đóng Ngày 03 tháng 12 năm 2013
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

I1kPap
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

1

Lượt truy cập

1257038
Liên kết trang