Giảm dần đèn sợi đốt thông qua chuyển đổi thị trường chiếu sáng tại Việt Nam

Tóm tắt dự án

Mục đích tổng thể của dự án là loại bỏ việc sản xuất và bán đèn sợi đốt (IL) thông qua việc chuyển đổi thị trường sản phẩm chiếu sáng cũng như quảng bá Đèn tiết kiệm năng lượng chất lượng cao (ESL) tại Việt Nam.

Chi tiết dự án

3755

Dự án kích thước đầy đủ

Dự án đã đóng

Việt Nam

Khí hậu thay đổi

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc

GEF-4

2009

Tài chính

50,000 USD

2,940,000 USD

22,212,000 USD

294,000 USD

25,202,000.00 USD

Mốc thời gian

 • --------
  Nhận được bởi GEF Ngày 02 tháng 09 năm 2008
 • --------
  Chuẩn bị tài trợ đã được phê duyệt Ngày 25 tháng 02 năm 2009
 • --------
  Khái niệm được phê duyệt Ngày 01 tháng 11 năm 2008
 • --------
  Dự án được phê duyệt để thực hiện Ngày 08 tháng 09 năm 2010
 • --------
  Dự án đã đóng Ngày 01 tháng 12 năm 2017
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

D1wbiQ
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

2

Lượt truy cập

1257066
Liên kết trang