Giới thiệu phương pháp BAT và BEP để chứng minh giảm hoặc loại bỏ các bản phát hành POP không chủ ý từ ngành công nghiệp tại Việt Nam

Tóm tắt dự án

Mục tiêu tổng thể của MSP được đề xuất sẽ là hỗ trợ Việt Nam lập kế hoạch và chiến lược liên quan đến việc tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Nghệ thuật. 5 của Công ước Stockholm về POP liên quan đến việc giảm phát hành POP không cố ý từ khu vực công nghiệp và các quy trình khác. Mục tiêu cụ thể là: - Chuẩn bị các tùy chọn BAT và BEP để chứng minh giảm và loại bỏ sản xuất POP không chủ ý trong ngành được công nhận bởi hàng tồn kho sơ bộ được thực hiện trong quy trình EA của POP cho Việt Nam như là nguồn chính của việc sản xuất hóa chất POP không chủ ý.

Chi tiết dự án

3011

Dự án quy mô vừa

Dự án đã đóng

Việt Nam

Các chất ô nhiễm hữu cơ dai dẳng

Quỹ tín thác GEF

Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc

GEF-4

2008

Tài chính

50,000 USD

750,000 USD

1,590,000 USD

80,000 USD

2,390,000.00 USD

Mốc thời gian

 • --------
  Nhận được bởi GEF Ngày 18 tháng 11 năm 2005
 • --------
  Chuẩn bị tài trợ đã được phê duyệt Ngày 13 tháng 03 năm 2006
 • --------
  Dự án được phê duyệt để thực hiện Ngày 28 tháng 05 năm 2008
 • --------
  Dự án đã đóng Ngày 17 tháng 03 năm 2015
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

oNu953
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

1

Lượt truy cập

1257068
Liên kết trang