Ngăn ngừa và quản lý ô nhiễm biển ở vùng biển Đông Á

Tóm tắt dự án

Phát triển các chính sách và kế hoạch kiểm soát ô nhiễm biển đối với các nguồn trên đất liền và trên biển, nâng cấp cơ sở hạ tầng và kỹ năng kỹ thuật quốc gia và khu vực, và thiết lập các công cụ tài chính cho sự bền vững của dự án. Dự án sẽ bao gồm lựa chọn các địa điểm trình diễn, thiết lập mạng lưới thông tin và giám sát khu vực và sự tham gia của hiệp hội các chuyên gia pháp lý hàng hải khu vực để cải thiện năng lực thực hiện các công ước liên quan.

Chi tiết dự án

396

Dự án kích thước đầy đủ

Dự án đã đóng

China, Indonesia, Cambodia, Korea DPR, Malaysia, Philippines, Thailand, Viet Nam

Vùng biển quốc tế

Quỹ tín thác GEF

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hàng hải Quốc tế

Pilot Phase

1994

Tài chính

25,000 USD

8,000,000 USD

0 USD

0 USD

8,025,000.00 USD

Mốc thời gian

 • --------
  Nhận được bởi GEF Ngày 01 tháng 07 năm 1993
 • --------
  Chuẩn bị tài trợ đã được phê duyệt Ngày 01 tháng 07 năm 1993
 • --------
  Khái niệm được phê duyệt Ngày 01 tháng 07 năm 1993
 • --------
  Dự án được phê duyệt để thực hiện Ngày 31 tháng 12 năm 2006
 • --------
  Dự án đã đóng Ngày 31 tháng 12 năm 2006
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

gcMILy
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

2

Lượt truy cập

1257078
Liên kết trang