Tích hợp quản lý đầu nguồn và đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Chu Yang Sin

Tóm tắt dự án

Mục tiêu tổng thể của dự án là bảo tồn các thuộc tính đa dạng sinh học của Chu Yang Sin trong dài hạn và phát triển quản lý tổng hợp đầu nguồn và đa dạng sinh học ở quy mô rộng hơn.

Chi tiết dự án

1943

Dự án quy mô vừa

Dự án đã đóng

Việt Nam

Đa dạng sinh học

Quỹ tín thác GEF

Ngân hàng quốc tế

GEF-3

2003

Tài chính

25,000 USD

973,000 USD

0 USD

0 USD

998,000.00 USD

Mốc thời gian

 • --------
  Nhận được bởi GEF Ngày 18 tháng 11 năm 2002
 • --------
  Chuẩn bị tài trợ đã được phê duyệt Ngày 11 tháng 11 năm 1999
 • --------
  Dự án được phê duyệt để thực hiện Ngày 13 tháng 03 năm 2003
 • --------
  Dự án đã đóng Ngày 01 tháng 11 năm 2010
Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

n6fWJ8
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

2

Lượt truy cập

1257038
Liên kết trang